Systemy informatyczne to nasze powołanie.

kontrola kosztów

panowanie nad czasem

koncentracja na potrzebach

01

O nas.

Zespół programistów gotowy na wyzwania związane z dostarczaniem nowoczesnych i zorientowanych na potrzeby biznesu funkcjonalności i rozwiązań..

Od wielu lat zajmujemy się budowaniem systemów informatycznych, większych i mniejszych, z reguły przetwarzających bardzo duże i duże ilości danych. Naszą codziennością jest praca przy nowych, ciekawych wyzwaniach – lubimy robić rzeczy, które nie są oczywiste i powtarzalne. Mamy szerokie kompetencje pozwalające na efektywne znajdowanie rozwiązań dla stawianych problemów – od pracy z interfejsem użytkownika, poprzez logikę biznesową w aplikacjach webowych i natywnych, funkcjonalności aplikacji w urządzeniach dedykowanych (np. różnego rodzaju czytniki, konsole, komputery mobilne, urządzenia sprzedaży bezobsługowej itp.) bazy danych zarówno tradycyjne jak i NoSQL, komunikację usług w sieciach lokalnych i rozległych, konfigurowanie i administrowanie systemami operacyjnymi aż do projektowania bezpieczeństwa systemów i bezpieczeństwa informatycznego organizacji. 

Wiele lat doświadczeń spowodowały, ze wykształciliśmy dobre umiejętności dobierania rozwiązań do wyzwań, jakie stawia przed nami klient.

02

Obszary działania.

Jesteśmy obecni w kilku obszarch. Łączymy kompetencje programistyczne z szeroką wiedzą dziedzinową
IoT w transporcie publicznym

.

Systemy zarządzania

.

Dostęp i bezpieczeństwo

.

Testowanie automatyczne

.

03

Zespół.

Codziennie budujemy kompetencje techniczne i organizacyjne, by sprostać wyzwaniom.
Ludzie, którzy lubią ze sobą pracować, to podstawa sukcesu każdego projektu. Nam udaje się mieć to coś, co tworzy zespół. To mieszanka kompetencji z zakresu projektowania i programowania zaawansowanych aplikacji, złożonych baz danych, systemów operacyjnych, bezpieczeństwa. Uzupełniamy się nawzajem. Mamy sporo doświadczeń z tworzeniem architektury rozległych, wielopoziomowych systemów zmieniających sposób funkcjonowania organizacji. Umiemy ze sobą pracować efektywnie, wykorzystując umiejętności, doświadczenie i płynące z nich wzajemne zrozumienie potrzeb uczestników procesu powstawania oprogramowania.
Projekty

Rośnie liczba zakończonych projektów

Klienci

Systematycznie powiększamy grono klientów

Rekomendacje

Dbamy o relacje i dobrą opinię

Produkty

Standaryzujemy rozwiązania

04

Tak pracujemy.

Nasze podejście do tworzenia i rozwijania systemów.
01

Zrozumienie potrzeb

To kluczowy etap. Aby dostarczyć rozwiązanie informatyczne mające wartość dla klienta, musimy wiedzieć z całą pewnością, jaka jest potrzeba. Zdefiniować wymagania, kryteria spełnienia. Odkryć korzyści. 

02

Definiowanie produktów

Każdy system informatyczny tworzą produkty – aplikacje, funkcjonalności mające wartość biznesową. Na tym etapie definiujemy i opisujemy wyobrażenie o rozwiązaniu. Określamy cele projektu. Definiujemy zakres funkcjonalny. Analizujemy potrzeby i wymagania i planowany sposób ich spełnienia

03

Faza Budowy

Znając cel, przystępujemy do tworzenia. Wspólnie z klientem. Z jego zaangażowaniem. Nie tracąc z oczu kierunku, określamy najbliższe kroki i ich wpływ na cele. Uzgadniamy. Programujemy. Prezentujemy. Weryfikujemy hipotezy. Dokonujemy zmian. Zmierzamy do zaspokojenia potrzeb. 

04

Uruchomienie produkcyjne

Osiągnięcie wymaganego do uruchomienia stanu mamy zdefiniowane znacznie wcześniej. Przygotowujemy środowisko, zapewniamy wsparcie techniczne. Osiągamy gotowość i startujemy. Monitorujemy działanie, słuchamy użytkowników. Reagujemy na incydenty.

05

Produkty.

Nasze systemy, Nasze doświadczenia
Zarządzanie drukarnią

DRUID

MIS

 • Kalkulacje procesów
 • Opis technologiczny
 • Karta obiegowa
 • Plan produkcji
 • Monitorowanie produkcji
 • Baza narzędzi
 • Magazyn wyrobów
 • Raporty analizy
Zarządzanie projektami

Project

Monitor

 • Definiowanie struktury
 • Monitorowanie przebiegu
 • Dokumentacja projektowa
 • Powiadomienia
 • Zlecanie prac
 • Zarzadzanie uprawnieniami
 • Raporty analizy
Zarządzanie taborem

DIAGON

IoT

 • Diagnostyka pokładowa
 • Mapy wizualizacja
 • 1000+ parametrów /s
 • Monitorowanie reltime
 • Monitoring wizyjny
 • Przeglądy okresowe
 • Rozkłady jazdy
 • Polecenia dla urządzeń
06

Dlaczego my?

Co sprawia, że warto pracować z nami?
W pierwszym rzędzie korzyści Klienta

Tylko projekty win-win mają szanse na szczęśliwe zakończenie. Bardzo dbamy o ciągłość uzasadnienia biznesowego.

Elastyczność

Nie jesteśmy niewolnikami raz obranej drogi. Projekty informatyczne charakteryzują się dużą zmiennością i to rozumiemy

Dążenie do doskonałości

Dajemy nasze najlepsze kompetencje i wiedzę, ale ciągle poszukujemy lepszych rozwiązań. Lepszych z punktu widzenia potrzeb. 

Doświadczenie

Wiele ścieżek i doświadczeń w budowaniu rozwiązań informatycznych pozwala nam ze spokojem podejmować kolejne wyzwania.

Rozumienie roli czasu

Sprawnie definiujemy zakres i kryteria osiągnięcia celu po to, by zasadnicza potrzeba biznesowa mogła być zaspokojona najszybciej. 

Rekomendacje

Nasi klienci polecają naszą pracę, nasze podejście, nasze kompetencje.

Skontaktuj się z nami, by rozpocząć

07

Napisz do nas

Chcesz nawiązać współpracę, zapytać o konkretne rozwiązania? Napisz
Telefony

+48 601 806 444
+48 601 067 848

Poczta


neosystem@neosystem.pl

Adres


Jasna 62, Wilcza Góra

Znajdź nas
Telefony

+48 601 806 444
+48 601 067 848

Poczta


neosystem@neosystem.pl

Adres


Jasna 62, Wilcza Góra

Znajdź nas